Business development

Analiză

Analiză performanţei unei firme are un rol determinant în stabilirea strategiei de urmat şi aceasta cu atât mai mult în perioada de start-up sau în procesul de dezvoltare.

Analiza afacerii reprezintă atât scopul cât şi destinaţia – unde doriţi să ajungă afacerea dvs. Obiectivele cât şi etapele propruse sunt semnele de progres pe drumul succesului.

Această analiză presupune un ansamblu de sarcini, cunoştinţe şi tehnici necesare pentru a identifica nevoile unei afaceri sau pentru a determina soluţii la problemele unei afaceri.

Long Consulting face analiza datelor istorice şi de tranzacţionare, pentru a identifica riscurile şi oportunităţile afacerilor previzionate. Analizează modelele de afaceri şi studiază relaţiile de dependenţă dintre factorii care determină afacerile respective, pentru a permite evaluarea riscurilor sau potenţialului, în vederea orientării procesului de rezolvare a problemelor şi a celui decizional spre performanţe cât mai înalte.

Strategii

Punctul de plecare în elaborarea strategiei firmei trebuie să-l constituie definirea cât mai exactă a misiunii acesteia, axată pe explicitarea detaliată a raporturilor dintre management şi scop, salariaţi şi performanţă cât şi a contextului de afacere în care vă aflaţi.

Misiunea unei firme urmăreşte asigurarea consensului în ceea ce priveşte obiectivele prevăzute, în contextul conceperii şi promovării unor politici adecvate de utilizare a tuturor resurselor.

Valoarea pragmatică a unei strategii rezidă, în esenţă, în proiectarea realistă a obţinerii de avantaj competitiv. Avantajul competitiv poate viza fie realizarea unui cost redus al produselor sau serviciilor, fie diferenţierea acestora în una sau mai multe privinţe faţă de produsele concurenţilor.

Long Consulting elaborează şi vă propune strategii precizând obiectivele pe termen mediu, determinarea volumului şi structurii resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor, a acţiunilor şi a modalităţilor de realizare a obiectivelor prin stabilirea responsabililor cu implementarea lor şi a termenelor de realizare a fiecărei acţiuni.

Bugete

În contextul economic actual, companiile încep să acorde o mai mare atenţie administrării eficiente a resurselor. Realismul este una dintre cele mai importante calităţi ale unui buget.

Bugetul unei companii este stabilit anual. Un buget terminat cere, de obicei, un efort considerabil şi poate fi văzut ca un plan financiar pentru noul an financiar. În timp ce în mod tradiţional departamentul de finanţe stabileşte bugetul companiei, departamentele acesteia trebuie să contribuie prin veniturile şi cheltuielile aşteptate, la bugetul final.

Long Consulting propune forma realistă de buget care să permită companiei partener să-şi realizeze obiectivele. Stabilim în mod realist priorităţile şi observăm periodic veniturile şi cheltuielile, că să-ţi poţi da seama la timp când apar excesele sau deficite şi cum pot fi acestea corectate.

Motivare

”Fă azi ce alţii nu fac că să trăieşti mâine cum alţii nu pot.” – Zig Ziglar

Valorile Long Consulting alături de valorile partenerilor noştri sunt foarte importante, deoarece ele conturează personalitatea organizaţiei noastre. Acestea formează modul în care muncim, perfecţionând continuu produsele şi serviciile pe care le furnizăm.

Motivaţia muncii nu poate fi decât o manifestare a motivaţiei globale, ce îşi are izvorul în axa dorinţe-aspiraţii. Cu alte cuvinte, nu se poate face abstracţie de personalitate în întregul ei atunci când vorbim de motivaţia salariaţilor. Această înseamnă că salariatul trebuie acceptat că individ şi nu doar că simplu salariat. O astfel de perspectivă modifică sensibil tipul de relaţii pe care întreprinderea le întreţine cu cei ce muncesc în interiorul ei. Aceasta impune, printre altele, schimbări în practică gestiunii resurselor umane, cu precizarea că nu toate întreprinderile – prin organizarea şi cultura ce le structurează – se înscriu pe această cale.

Plan de afaceri

“Succesul se planifică!” –  Long Consulting

Valoarea reală a unui plan de afaceri este asigurată de procesul de cercetare şi de studiere într-un mod sistematic a întregului business. Planul de afaceri vă ajută să gândiţi lucrurile temeinic, să studiaţi şi să faceţi cercetări dacă nu sunteţi siguri asupra datelor reale şi de asemenea să priviţi ideile dumneavoastră în ansamblul.

Long Consulting vă pune la analiză de piaţă, strategia de marketing sau estimarea financiară care sunt obligatorii, indiferent de tipul de activitate sau de motivul pentru care este creat planul precum şi toată logistica de construcţie, interpretare, şi analiză a planului de afacere.

Vânzări

“Statisticile sugerează că atunci când clienţii se plâng, proprietarii afacerilor şi managerii ar trebui să fie bucuroşi. Clientul care are plângeri reprezintă întotdeauna o oportunitate pentru afaceri mai bune.”  –  Zig Ziglar

Orice întreprinzător ştie că succesul stă în capacitatea şi posibilităţile lui de a găsi clienţi dispuşi să cumpere produsul sau serviciul pe care el îl propune.

Vânzarea se defineşte că fiind o tranzacţie în care ambele părţi au schimbat anumite lucruri despre care au convenit că au aceeaşi valoare. Aceasta reprezintă cheia succesului unei afaceri.

Într-o economie de piaţă fortă de vânzare este elementul care atrage dezvoltarea, de care depinde supravieţuirea aparatului productiv şi după care se apreciază eficienţa întregului sistem.

Oamenii de vânzări, de marketing sau antreprenorii, mai mult că sigur discuta despre faptul că atunci când îţi prezinţi produsul sau serviciul, în scris sau verbal, trebuie să prezinţi atât caracteristicile cât şi avantajele produsului. Totuşi, am identificat că foarte puţini oameni de vânzări fac acest lucru. De ce? Pentru că au mereu tendinţa să presupună că acestea sunt înţelese de către potenţialul client, că orice om ar trebui să ştie ce are de câştigat în urmă faptului că un produs are o anumită caracteristică. Oamenii de vânzări excepţionali NU PRESUPUN…

Long Consulting analizează, descoperă nişe şi va propune planuri, targete, bugete şi concepe strategii care în final vor defini politică şi activitatea comercială viitoare.

Clasificăm proiectele, personalizăm iar apoi mecanismul Long Consulting  devine un laborator de arhitectură a afacerilor ce proiectează în cele mai mici detalii fiecare pas al fiecărui business în parte.

Cere ofertă

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!