Construcția și repoziționarea Strategiei de Marketing

Marketing strategic

Marketingul strategic se referă la un ansamblu de decizii luate în avans pentru compania dvs. pentru o perioada dată, cu scopul de a atinge obiective generale, într-un univers concurenţial, economic, politic şi social.

Elaborarea unei strategii reale de marketing presupune mai întâi efectuarea unei analize a pieţelor pentru a se ajunge la un diagnostic. Plecând de la acest diagnostic se fixează obiectivele companiei dvs.

Fixarea obiectivelor trece prin alegeri strategice (ţintă, volum, poziţionare, priorităţi) care se vor dezvoltă din punct de vedere operaţional, prin punerea în practică a procesului de marketing mix.
Acţiunile marketingului strategic pot fi împărţite în 3 etape succesive:

  • segmentarea pieţei
  • analiza SWOT
  • poziţionarea pe piaţă

În timp ce marketingul strategicpune accent pe analiză, marketingul operaţional se bazează pe acţiune şi reprezintă punerea în practică a planului de marketing elaborat în urma obiectivelor definite de marketingul strategic.

Marketing smart&innovation

Creativitatea în comunicarea de marketing şi metodele inovative de comunicare.

Dacă strategia reprezintă o condiţie a eficienţei comunicării de marketing, creativitatea în context strategic dă plusvaloare mesajului:

– Atractivitate: mesajul iese în evidenţă în raport cu mesajele mărcilor/ companiilor concurente, atrage atenţia şi pătrunde mai repede în mintea publicului vizat.

– Memorabilitate: mesajul rămâne mai mult timp în mintea publicului vizat Atenţie! Dorinţa de a da dovadă cu orice preţ de originalitate, creativitate, în comunicarea de marketing, îndepărtează mesajul de scopul pentru care a fost creat: comunicarea de marketing se află în slujba mărcii/ a organizaţiei şi trebuie să asigure realizarea obiectivelor de comunicare, a obiectivelor de marketing şi a obiectivelor generale ale companiei care a iniţiat procesul comunicaţional.

Exprimarea creativităţii poate presupune: – utilizarea unor canale/ medii de comunicare neconvenţionale

Marketing plan

Un plan de marketing cu adevărat solid merge dincolo de definirea obiectivelor generale. Deseori planul este foarte detaliat, unde fiecare obiectiv specific stabilit este analizat şi descris în detaliu. Împreună cu stabilirea acestor obiective specifice trebuie, de asemenea realizată o lista unde se vor specifica paşii de acţiune precizaţi pentru fiecare obiectiv în parte. Acest lucru ajută creatorul campaniei de marketing să identifice obiectivul dar şi modalităţile în care se va obţine atingerea obiectivului.

Dezvoltarea unui plan de marketing adecvat implică utilizarea informaţiei din mai multe surse diferite. Opinia agenţilor de publlicitate în legătură cu linia de produse este foarte importantă. Directorii de companii furnizează informaţii privind procesul de fabricaţie şi costurile asociate creării produselor. Directorii de marketing identifică publicul ţintă, definesc caracteristicile ce se aplică acestei baze de consum şi modul în care linia de produse va satisface nevoile şi dorinţele.

Chiar dacă există şabloane pentru crearea de planuri de marketing, e dificil să umpli spaţiile libere cu un formular care să ofere un plan funcţional. Cu toate acestea, acele şabloane sunt utile pentru crearea unei baze a planului de marketing, care e orientat în mod specific spre produsele ce vor fi comercializate.

Marketingul pentru Long Consulting înseamnă INOVAȚIE, iar noi prin intermediul planului de marketing, am înțeles că inovația are nevoie cei mai smart oameni și noi îi avem!

Creativitatea drumului spre vânzări de succes și strategiile construite pentru partenerii noștri vor avea mereu personalitate și unicitate!

Cere ofertă

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!