Consultanță Managerială

Plan de afaceri

Succesul se planifică!

Valoarea reală a unui plan de afaceri este asigurată de procesul de cercetare şi de studiere într-un mod sistematic a întregului business.Planul de afaceri va ajută să gândiţi lucrurile temeinic, să studiaţi şi să faceţi cercetări dacă nu sunteţi siguri asupra datelor reale şi de asemenea să priviţi ideile dumneavoastră în ansamblul.

Long Consulting vă pune la analiză de piaţă, strategia de marketing sau estimarea financiară care sunt obligatorii, indiferent de tipul de activitate sau de motivul pentru care este creat planul precum şi toată logistică de construcţie, interpretare, şi analiză a planului de afacere.

Analiză afacere

Analiza afacerii reprezintă scopul cât şi destinaţia – unde doriţi să ajungă afacerea dvs. Obiectivele cât şi etapele propruse sunt semnele de progres pe drumul succesului.

Analiza afacerii este un ansamblu de sarcini, cunoştinţe şi tehnici necesare pentru a identifica nevoile unei afaceri sau pentru a determina soluţii la problemele unei afaceri.

Long Consulting face analiza datelor istorice şi de tranzacţionare, pentru a identifica riscurile şi oportunităţile afacerilor previzionate. Analizează modelele de afaceri şi studiază relaţiile de dependenţă dintre factorii care determina afacerile respective, pentru a permite evaluarea riscurilor sau potenţialului, în vederea orientării procesului de rezolvare a problemelor şi a celui decizional spre performanţe cât mai înalte.

Bugete

Realismul este una dintre cele mai importante calităţi ale unui buget.

Bugetul unei companii este stabilit anual. Un buget terminat cere, de obicei, un efort considerabil şi poate fi văzut ca un plan financiar pentru noul an financiar. În timp ce în mod tradiţional departamentul de finanţe stabileşte bugetul companiei, departamentele acesteia trebuie să contribuie prin veniturile şi cheltuielile aşteptate, la bugetul final.

Long Consulting propune forma realistă de buget care să permită companiei partener să-şi realizeze obiectivele. Stabilim în mod realist priorităţile şi observăm periodic veniturile şi cheltuielile, că să-ţi poţi da seama la timp când apar excesele sau deficite şi cum pot fi acestea corectate.

Targete – obiective

Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit.

Targetul reprezintă acele obiective ce au în vedere orizonturi îndelungate, şi care se referă la ansamblul activităţilor organizaţiei sau la componente majore ale acesteia. Orice companie trebuie să-şi planifice activitatea şi să stabilească obiective pentru forţa de vânzare şi pentru toţi cei angrenaţi în procesul de creaţie, achiziţie, logistică, etc.

Long Consulting, prin specialiştii săi analizează, propune şi concepe obiective / targete care au ca scop motivarea, planificarea activităţii şi determinerea de acţiuni care să conducă la dezvoltarea afacerilor partenerilor săi.

Concepere și implementare a procedurilor interne

Procedurile descriu cum ar trebui să decurgă un proces în practică şi sunt practic similare unui manual de utilizare pentru un aparat.

Procedurile descriu cum ar trebui să decurgă activităţile într-o companie, organizaţie sau grup de lucru şi descriu ansamblul formelor de control exercitate, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării respectării regulilor şi regulamentului intern al unei companii..

Procedurile trebuie să fie întocmite în aşa fel încât să fie inteligibile şi uşor de urmărit, să ţină cont de legislaţia aplicabilă procesului, alte proceduri interne aplicabile şi riscurile ce pot impacta respectivul proces.

De ce avem nevoie de proceduri?

  • Angajaţii înţeleg mai bine procesul şi paşii ce trebuiesc urmaţi astfel scade probabilitatea de a face greşeli dintr-o înţelegere inadecvată
  • Procesul poate fi verificat mai uşor cu rezultate mai bune atât de către management cât şi de către auditori
  • Angajaţii noi asimilează mai repede informaţia necesară şi au nevoie de o perioadă de training mai mică
  • UUnii angajaţi, din comoditate sau din alte motive caută să evite anumite cerinţe clare atâta timp cât ele nu sunt puse în scris

Long Consulting prin expertiză şi experienţă consultanţilor săi, analizează, propune şi concepe setul / manualul de reguli care să permită fluenţa comunicării şi respectării regulamentelor şi normelor interne cu respectarea legislaţiei actuale.

Managementul, ca proces, este o înlănţuire de eforturi de gândire şi de acţiune prin care echipa managerială realizează diagnoză, planificarea şi decizia, organizarea, coodonarea şi controlul procesului de transformare succesivă a resurselor informaţionale, financiare şi materiale, cu implicarea resursei umane, în scopul atingerii obiectivului strategic al organizaţiei într-o măsură acţională eficace (cu economie de timp) şi eficientă (cu câştig maxim şi efort minim).

Consultanţa managerială se bazează pe o analiză diagnostic completă, la nivelul întregii organizaţii, efectuată de consultanţi cu experienţă din punct de vedere a strategiilor, targetelor propuse cât şi a conceperii şi implementării a procedurilor interne.

Cere ofertă

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!