Managementul Resurselor Umane

Selectare și recrutare personal

Recrutarea şi selecţia resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizaţia care doreşte nu numai supravetuirea pe piaţă, ci şi întărirea poziţiilor pe această piaţă şi pătrunderea cu succes pe alte pieţe noi.

O importantă mare au metode de evaluare a candidaţilor în procesul selecţiei pentru selecţia celor mai buni specialişti. Managerii trebuie să posede informaţii despre aceste metode de evaluare pentru a alege cea mai bună şi potrivită metodă de selecţie impusă de caracteristicele postului.

Recrutarea şi selecţia sunt procese continue, deoarece orice firma se confruntă cu fluctuaţia de personal, cu lipsa de personal calificat, cu apariţia noilor posturi datorită dinamicii organizaţionale. De aceea pentru îmbunătăţirea metodelor de recrutare şi selecţie aceste procese au nevoie, de asemenea, de evaluarea eficienţei acestora şi de un feed-back eficient.

Long Consulting pe baza profilului candidatului cerut de dumneavoastră, a competenţelor şi în conformitate cu fişa postului va asista în procesul de selectare şi recrutare.

Pregatire pentru angajare

Pregătirea profesională urmată de o dezvoltare profesională continuă trebuie să constituie o prioritate atât pentru organizaţie, cât şi pentru salariat, din dorinţa comună de a face performanţă. Pregătirea profesională este un proces de instruire pe parcursul căruia participanţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii lor prezente.

Long Consulting vă asistă şi vă furnizează informaţii / traininguri şi asigură pregătirea în perioada de inducţie a noilor angajaţi.

Training

Fiind unul dintre cele mai importante segmente într-o afacere,  Long Consulting înţelege importanţa învestirii în oameni, din acest motiv ne dorim să asigurăm motivarea acestora prin instruire, dezvoltare individuală, respect şi recunoaştere.

Trainingul este una dintre cele mai profitabile investiţii pe care le poate face o companie, indiferent de profilul sau de mărimea să. Satisfacerea nevoilor de educare a angajaţilor, de sporire a gradului de competenţă, de crearea unui mediu de muncă mai plăcut, şi de organizare în cadrul companiei dumneavoastră constituie factori motivationali de multe ori mai importanţi decât recompensă materială. O companie care îşi doreşte performanţă le va conştientiza, le va acceptă şi va începe să găsească soluţii pentru acoperirea acestora.

Cea mai importantă resursă necesară pentru succesul în afaceri este resursa umană. Această trebuie să fie competitivă, să fie permanent îmbunătăţită şi informată.

People management

Managementul resurselor umane – MRU – este activitatea de management răspunzătoare de toate deciziile şi acţiunile care afectează relaţia dintre o organizaţie şi membrii ei.

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficientă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifică dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane.
Long Consulting formează, antrenează şi perfecţionează oameni dezvoltând abilităţi în:

  • Conducerea profesionistă a echipelor de vânzări
  • Construirea şi conducerea echipelor
  • Rezolvarea Problemelor & Gândire Creativă
  • Tehnici de motivare a personalului
  • Evaluarea performanţelor
  • Team Leading
Fise de Post

Fisa postului este un instrument esenţial de înţelegere şi descrie detaliat aria de competenţă, sarcinile care trebuie îndeplinite, nivelul de coordonare sau subordonare, precum şi metodele de evaluare folosite la încheierea unei perioade de activitate.

Fişa postului este un document anexă la contractul individual de muncă pe care orice angajator trebuie să îl întocmească. Acest act este esenţial pentru stabilirea, derularea şi încetarea raporturilor de muncă. În plus, conţine informaţiile necesare unui angajat, astfel încât acesta să îşi poate desfăşura activitatea în condiţii normale.

Aceste fişe sunt întocmite profesionist, actualizate permanent, conţinând detalii şi soluţii pentru cele mai diverse situaţii concrete. Ele pot fi adaptate foarte uşor necesităţilor dvs. de afaceri. Pentru orice întrebări legate de procesul de comandă sau de documentele dorite ne puteţi contacta şi vă vom răspunde cu promptitudine.

Evaluarea performantelor

Evaluarea performanţelor profesionale individuale are că scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.

Evaluarea performanţelor profesionale se realizează pentru: exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor; determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de creştere a performanţelor lor; stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor; micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane incompetente.

Scopul evaluării constă în:

  • evaluarea calităţii/activităţii profesionale,
  • evaluarea competenţelor şi cunoştinţelor profesionale,
  • evaluarea aptitudinilor, calităţiilor psihologice legate de activitatea profesională.
  • respectarea procedurilor şi a regulamentelor interne

Long Consulting vă asigură servicii de calitate prestate de profesionişti psihologi, manageri experimentaţi şi competenţi.

ROI

ROI (return on investment) este o analiză comparativă a beneficiilor raportate la costuri de instruire. În termeni simpli este modalitatea de a afla dacă instruirea şi-a atins obiectivele astfel încât să justifice costurile. Dacă da, înseamnă că banii au fost investiţi cu folos, iar dacă nu, înseamnă că au generat pierderi.

Scopul major al fiecărui plan de instruire este acela de a reduce turnover-ul (fluctuaţia de personal) la nivel de organizaţie şi de a-l păstra la procente mici şi controlabile. Oamenii care fac faţă provocărilor pentru că sunt instruiţi vor fi motivaţi să atingă performanţa şi nimeni nu pleacă de acolo de unde se simte bine, valoros, acceptat şi recunoscut, chiar dacă i se propun bani mai mulţi (salariul este pe locul 5 în topul factorilor motivatori!).

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor.

Dintre resursele care se folosesc în orice întreprindere cea mai importantă este resursa umană. Focalizarea concepţiei manageriale pe resursa umană reprezintă o soluţie posibilă de realizare a performanţelor indiferent de domeniul de activitate. Fără prezenţa efectivă a oamenilor care ştiu ce, când şi cum trebuie făcut, ar fi imposibil ca organizaţiile să-şi atingă obiectivele.

Fiind unul dintre cele mai importante segmente într-o afacere,  Long Consulting înțelege importanța investirii în oameni, din acest motiv ne dorim să asigurăm motivarea acestora prin instruire, dezvoltare individuală, respect și recunoaștere.

Cere ofertă

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!