Soluții software pentru managementul afacerii

ERP - Enterprise resource planning

Long Consulting ofera soluții ERP (enterprise resource planning). ERP este o soluție software economică ce ajută la gestionarea afacerilor, modul de organizare a activității, luarea deciziilor eficiente.

Funcționalitățile aplicației ERP, GestiuneFinanciar – Contabil,  Vanzari  sau   Aprovizionare reprezintă cheia stăpânirii afacerii dumneavoastră cu scopul de a măsura, evalua, controla, gestiona și cunoaște activele, datoriile și capitalurile proprii precum și rezultatele perioadei.

Avantaje ERP oferite:

 • extensibil – orice ERP permite extinderea prin adăugare de noi funcţionalităţi
 • analiză financiar-contabilă pe mai multe dimensiuni în funcţie de proiecte, tipul de activitate, etc.
 • definirea, dimensionarea şi urmărirea execuţiei bugetelor
 • modul unitar de organizare a datelor
 • integrarea tuturor funcționalităților disponibile în cadrul sistemului referindu-ne la aprovizionare, vânzare, producţie, salarizare, etc.
 • raportare adaptată necesităţilor şi tipului de afacere
 • raportare contabilă folosind mai multe sisteme
 • posibilitatea de consolidare a mai multor companii dintr-un grup
 • posibilitatea de adaptare pentru orice procese economice
 • posibilitatea de modificare a proceselor în ton cu modificările legislative
 • posibilitatea de a gestiona un grup de companii

Prin urmare, un ERP reprezintă un cumul de programe economice (gestiune, contabilitate, mijloace fixe, salarii, producţie, etc.) care sunt strâns legate între ele şi care implementate corect duc la reducerea timpului acordat fiecărui proces şi au drept rezultat scăderea semnificativă a costurilor operaţionale.

Costul iniţial de achiziţie al programului este relativ scăzut iar beneficiile viitoare traduse în reducerea chetuielilor este semnificativ. Pe măsură evoluţiei afacerii se pot adaugă noi module dezvoltate special în funcţie de cerinţele specifice ale fiecărei companii în parte.

Soluții software de salarizare

Programul de salarizare uşor de instalat şi configurat.

Acesta a apărut că răspuns la nevoile dumneavoastră. În contextul unei legislaţii salariale în continuă schimbare, specialiştii noştri vă pun la dispoziţie un software bazat pe un studiu solid şi amănunţit al legislaţiei capabil să se supună schimbărilor acesteia în orice moment, dar şi să se adapteze la nevoile utilizatorilor.

Utilizatorii software-ului au la dispoziţie o interfaţă prietenoasă, intuitivă şi un manual de utilizare al software-ului care expune funcţiile în detaliu. Toate datele introduse în software sunt disponibile utilizatorilor în orice moment în vederea generării de rapoarte. Rapoartele pot fi tipărite deoarece programul dispune de o aplicaţie ce permite printarea automată a acestora.

Avantajele Programului de Salarizare:

 • Aplicaţie uşor de utilizat cu o interfaţă prietenoasă;
 • Calculul salarial se poate face pornind de la salariul net negociat sau de la salariul brut conform legislaţiei în vigoare;
 • Este o aplicaţie sigură, accesul la date este permis doar persoanelor autorizate ;
 • Generează automat declaraţiile lunare conform ultimelor norme în formatul specific cerut de instituţiile statului:

– CAS
– CASS
– Fond de șomaj
– ITM
– FNUASS etc.

 • Fişele fiscale sunt obţinute automat;
 • Obţinerea de rapoarte:

– Listă angajaţi
– Stat de plată avans/reţineri
– Stat de plată individual
– State de salarii
– Centralizator concedii medicale şi de odihnă
– Tichete de masă
– Persoane coasigurate
– Zile concediu de odihnă efectuate
– Fişa individuală angajat
– Raport istoric
– Stabilirea diferitelor reţineri salariale;

 • Calculul automat al tuturor tipurilor de concediu:

– Medical
– De odihnă
– De maternitate
– Evenimente deosebite etc.

 • Asigură administrarea tuturor tipurilor de salariat:

– Angajaţi cu normă fracţionară
– Angajat permanent cu contract de muncă
– Pensionari
– Personal cu venit neimpozabil
– Administratori
– Colaboratori
– Cenzori

 • Oferă posibilitatea lichidării salariatului şi reangajării lui în orice moment;
 • Suport pentru verificarea automată a datelor introduse ca: CNP, IBAN, CUI.
 • Generarea de note contabile şi exportul acestora cu posibilitatea redefinirii analiticelor dacă se cere;
 • Plata salariilor se poate face prin transfer bancar;
 • Se pot importa date obţinute din aplicaţia de pontaj, dar se pot introduce şi manual în fişa colectivă de prezenţă în cazul în care situaţia impune, pentru a avea o situaţie mai precisă a orelor lucrate de fiecare angajat.
 • Generator de rapoarte.

Acesta este un program de salarizare avansat ce permite introducerea unui număr nelimitat de societăţi ţinând evidenţă situaţiei angajaţilor acestora. Software-ul este creat special pentru a-i oferi posibilitatea de a selecta moneda, luna, societate de la care se poate începe calculul salarial. Programul oferă protecţie şi fiabilitate datelor deoarece drepturile de acces la funcţii sunt limitate la nivel de utilizator, permiţând accesul în software după introducerea datelor de utilizator şi a parolei. Salvarea modificărilor se realizează doar la dorinţa utilizatorului după o interogare prealabilă sau se poate face automat la o ora şi la o dată prestabilită în locaţia indicată de utilizator. La nivel de angajat, programul de salarizare oferă posibilitatea utilizatorului de a introduce date personale ca CNP, serie şi număr de buletin, data eliberării dar şi informaţii bancare ca banca, IBAN şi număr de card pentru salariaţii plătiţi prin transfer bancar. În raport cu legislaţia, programul permite gestionarea tichetelor de masă şi a tichetelor cadou, calculul concediilor medicale şi de odihnă, calculul taxelor generate automat.

Acesta este un program de salarizare cu o interfaţă prietenoasă şi intuitivă, uşor de instalat şi utilizat, flexibil la schimbările legislative, fiabil ce asigură performanţă şi excelenţă în compania dumneavoastră la nivel de salarizare.

Software Analysis

Software-ul Analysis promovează soluţii de business intelligence combinate cu motoare de reguli de afaceri şi alte instrumente şi tehnici aplicate direct şi imediat asupra deciziilor afacerii dumneavoastră.
Pe scurt,  acest software integrează informaţia în procesele decizionale, combină procesele de afacere cu regulile de afacere care pot fi schimbate oricând.

Acesta este un sistem suport pentru luare a deciziei, raportări şi interogări, procesare analitică online a datelor, analize statistice, previzionări, sortarea datelor în vederea identificării de şabloane şi relaţii, etc. Analysis este un sistem informatic inteligent conceput pentru companiile care îşi doresc o restructurare de fond, cu risc minim şi eficientă maximă, având ca principal obiectiv asigurarea supravieţuirii sau obţinerea de avantaje competitive într-un mediu aflat în permanentă schimbare.

Pornind de la rapoartele oferite se pot identifica şi ajusta procesele deficitare sau chiar se poate modifica logica desfăşurării anumitor procese astfel încât să corespundă cerinţelor de eficienţă din cadrul companiei.

Software-ul permite utilizatorilor să găsească răspunsuri în datele pe care le deţin. Rapoartele generate de software pot fi accesate de întreaga organizaţie, de la furnizori până la clienţi, având un aspect atractiv, iar datele pot fi uşor de interpretat. Acesta permite multiple personalizări aplicabile prin modificarea configurării de software iar drepturile de acces se fac la nivel de raport.

Analysis concepută să adune şi să integreze informaţii în toate zonele organizaţiei şi să alerteze dacă un departament şi-a depăşit de exemplu, bugetul. Oferă o imagine obiectivă asupra întregii afaceri, asigurându-va că totul este în ordine, nu aţi uitat nimic, sunteţi perfect informat cu ceea ce se întâmplă în cadrul companiei rămânând într-o poziţie fruntaşă în domeniul în care activaţi.

Avantajele Analysis:

 • Oferă managementului o viziune completă şi de ansamblu asupra afacerii pe care o conduce
 • Permite corecţii asupra strategiilor de dezvoltare
 • Asigură rapoarte şi analize bine structurate pe întreagă companie
 • Reduce semnificativ durata de lansare a unui nou produs sau de relansare a unui produs deja existent pe piaţă
 • Analizează relaţia cu toţi clienţii şi ajută la îmbunătăţirea loialităţii acestora
 • Determină portofoliul de produse care asigura un profit maxim
 • Analiza tendinţelor de vânzare sau cumpărare
 • Alocarea eficientă de resurse umane pe fiecare departament
 • Tehnologie de top la nivel de companie
 • Consolidează un volum mare de date şi informaţii
 • Se dezvoltă rapoarte mai rapid
 • Simplificarea administrării
 • Creşterea capitalizării infrastructurii existente
 • Eliminarea pierderilor din fluxul de informaţie
 • Reducerea timpilor morţi
 • Calitatea raportelor tipărite au capacitatea de a sintetiza ceea ce se întâmplă la nivel de companie, departament
 • Rapoartele pot fi obţinute prin intermediul internetului acasă sau la locul de muncă
 • Adaptarea rapoartelor la stilul de lucru al unei persoane asigura o excelenţă productivitate
 • Rapoartele pot fi arhivate cu uşurinţă, în diverse formate accesibile utilizatorului
 • Rapoartele nu necesită o infrastructură hardware complexă sau costisitoare
 • Accesul la informaţie este restricţionat pentru persoanele neautorizate
 • Scalabilitate excelentă
Software Horeca

Horeca este o soluţie de management capabilă să optimizeze şi să faciliteze activităţile din industria hotelieră şi restaurant, baruri, cafenele etc.
Soft-ul Horeca este caracterizat de simplitate şi siguranţă deoarece acesta este capabil să îndeplinească toate procesele de planificare, control şi cerinţe operaţionale din cadrul unei afaceri moderne de tip restaurant.

Obiectivul urmarit de soft-ul Horeca este de a satisface clienţii şi, în consecinţă, creşterea profitabilităţii afacerii. Acesta permite gestionarea tuturor comenzilor, de la rezervări până la facturări. Cu doar câteva click-uri comenzile sunt preliste cu ajutorul unor calculatoare portabile, mici şi uşoare, capabile să evite orice greşeală sau omisiune. Horeca este un sistem eficient şi în ceea ce priveşte mesajele cu comenzile lansate de chelneri pentru personalul de la bucătărie garantând astfel un serviciu mai rapid şi mai precis. Acesta permite utilizarea tuturor tipurilor de documente fiscal(facturi, chitanţe, etc.), precum şi toate formele de plata(numerar, tichet de masă, card de credit, etc.). Mai mult decât atât, acest soft face posibilă integrarea sistemului de stoc direct în sistemul de vânzări.

Din punct de vedere al siguranţei, Horeca efectuează automat un back-up de operaţiuni pentru a putea proteja activitatea desfăşurată, dar şi a datelor salvate de la toate aplicaţiile. Mai mult decât atât, este capabil să organizeze şi să utilizeze evident clienţilor cu scopul de a seta oferte şi promoţii special pentru a genera şi a mentile loialitatea clienţilor.

Graţie unei interfeţe prietenoase şi uşor de înţeles, acesta nu este doar o soluţie fiabilă ci şi accesibilă din punct de vedere al utilizării.

Considerat casierul ideal, soft-ul Horeca stabileşte un nou standard pentru sistemul de comandă uşor de utilizat atât pentru bar, restaurant, hotel cât şi pentru servicii de catering. Uşor de utilizat, rapid şi de încredere, dispune de o baza de date dinamică a tuturor tranzacţiilor ce permite accesul direct la rapoarte financiare detaliate. Utilizarea unui astfel de soluţii în cadrul afacerii dumneavoastră creşte atât confortul personalului cât şi al clienţilor. Accesul la soluţia Horeca se face pe baza unor ID-uri pentru a se putea identifica tipul de utilizator.

Mediul de gestionare a serviciilor sau produselor cu ajutorul acestui software este asemănătoare interfeţei de Windows deoarece aveţi posibilitatea de a crea produse, de a schimba preţuri sau de creare a altor opţiuni specifice. Afacerea dumneavoastră poate fi una de succes deoarece costurile sunt menţinute sub control în timp ce ospitalitatea va creşte considerabil.


10 motive pentru a alege software-ul Horeca:

 1. Uşor de utilizat
 2. Clar
 3. Funcţional
 4. Modular şi Flexibil
 5. Economie de timp
 6. Profitabil
 7. Tolerant
 8. Lucrează în condiţii de maximă siguranţă
 9. Economie de costuri
 10. Permite modificări în cadrul soluţiei
SFA - Sales Force Automation

SFA, sau, pe larg, Sales Force Automation este un soft destinat facilitării activității forţelor de vânzare.

Softul destinat SFA este aplicaţia tehonologica special concepută pentru device-urile mobile a cărei principala utilitate este aceea de a automatiză task-urile comerciale, precum: procesarea comenzilor, distribuirea în timp real a informaţiilor dinspre şi înspre reprezentanţii din teren, monitorizarea şi controlul activităţilor de inventariere, managementul datelor logistice, financiare şi de retail ale clienţilor, dezvoltarea de rapoarte analitice şi de introspecţie a performanţelor agenţilor de vânzări, s.a.

Utilitatea acestei aplicaţii este dată de mai bună coordonare a forţelor de vânzare, de raportarea mai exactă şi în timp real a situaţiei din teren, de controlul mai eficient a relaţiei cu clienţii existenţi, precum şi de analiză mai eficientă a agenţilor în funcţie de performanţe.

Softul SFA se adresează firmelor de distribuţie sau firmelor producătoare care au propriile reţele de agenţi de vânzare sau merchandising. Soluţia foloseşte echipamente mobile pentru automatizarea unor activităţi şi procese în care sunt implicaţi agenţi care fac muncă de teren:

Vânzarea – este unul dintre obiectivele principale şi, în acelaşi timp, o componentă de baza a activităţii agenţilor. Prin utilizarea softului SFA, procesul de generare, transmitere şi abordare a lead-urilor capătă o nouă dimensiune. Cu acesta veţi trece de la bifarea task-urilor la atingerea target-urilor, transformând, astfel, procesul de vânzare într-unul mult mai dinamic, mai interactiv şi menit să implice într-o măsură mult mai mare forţă de vânzare;

Analiza competitivă – prin adunarea informaţiilor despre structura pieţei, despre comportamentul cumpărătorilor, despre concurenţă şi prin transformare acestor informaţii în rapoarte de cercetare de piaţă;

Gestionarea relaţiei cu clienţii – Prin softul SFA, agenţii din teren vor fi în permanenţă la curent cu informaţiile referitoare la statusurile clienţilor actuali, uşurând astfel comunicarea şi gestionând mult mai uşor relaţiile comerciale;

Eficientizarea eforturilor – Aplicaţia oferă agenţilor posibilitatea de a-zi organiza traseul zilnic, de a prelua rapid comenzile de la clienţi, de a încasa facturile, de a prezenţa cele mai noi oferte şi de a comunica în manieră cea mai eficientă cu managerii şi serverele din sediul central;

Raportarea şi Analiza – Pentru optimizarea proceselor şi a canalului de vânzare, orice companie are nevoie de o raportare exactă a capacităţii de vânzare a fiecărui individ. Aplicaţia oferă, în timp real, informaţii referitoare la performanţele echipei de vânzări, la nivelul de facturare, a comenzilor neonorate, a stocurilor disponibile, permiţând, astfel, o analiză corectă a eforturilor şi a rezultatelor.


Beneficiile oferite de utilizarea aplicaţiei SFA:

 • Creşterea vânzărilor graţie folosirii mai eficiente a timpului de lucru de către forţă de vânzări şi a productivităţii acesteia prin automatizarea completă a activităţilor desfăşurate de agenţi;
 • Folosirea unui sistem unitar de înregistrare a comenzilor de la client – disponibilitatea informaţiilor în întreagă reţea de vânzări;
 • Organizarea eficientă a forţei de vânzare, optimizarea rutelor, a stocurilor şi planificarea mai exactă a activităţilor;
 • Gestionarea clienţilor şi a nivelului de facturare, controlând posibilitatea de a înregistra noi comenzi pentru clienţii cu restante şi întârzieri la plata;
 • Îmbunătăţirea planificării şi controlului activităţii de vânzări atât la nivelul departamentului cât şi la nivelul fiecărui reprezentant de vânzări în parte;
 • Controlul eficient al agenţilor din teren şi posibilitatea setării unor target-uri generale, ţinând cont de condiţiile de lucru, de rezultatele obţinute de fiecare membru al forţei de vânzare, targeturi pe baza cărora se poate definitivă un sistem de recompenzare valorică;
 • Oferirea de suport în timp real pentru agenţii din teren – suport menit să sporească eficientă forţei de vânzare;
 • Control îmbunătăţit al colectării banilor din piaţă;
 • Eficientizarea bugetelor şi controlul cheltuielilor prin tracking-ul agenţilor, a timpilor pierduţi, a consumurilor suplimentare şi a respectării itinerariului prestabilit.
 • Eficientizarea timpilor de preluare a comenzilor, de verificare a statusurilor şi de generare a facturilor de către agenţi;
 • Dezvoltarea de Cercetări de piaţă prin adunarea informaţiilor referitoare la produselor proprii şi ale competitorilor, la comportamentul competitorilor şi la strategiile acestora.
 • Optimizarea canalelor de vânzare, controlul costurilor şi al rezultatelor, precum şi analiză şi raportarea precisă a calităţii eforturilor depuse de către agenţii de vânzare.

Cea mai noua runda a afacerilor la nivel de concurență constă în afaceri privite ca strategie diferențiatoare cât și deținerea în permanență a controlului pe toate segmentele ce alcătuiesc businessul dvs. De aceea orice companie care își dorește să reușească pe o piață în continuă mișcare este acea companie care conștientizează nevoile unui management performant și a unei planificări strategice menite să îi ofere avantaje.  Segmentul Software este linia care te face din viitorul durabil!

Long Consulting are parteneriate strategice incheiate cu dezvoltatori software de top.

 1. ERP – Enterprise resource planning
 2. Soluții software de salarizare
 3. Software Analysis
 4. Software Horeca
 5. SFA – Sales Force Automation

Cere ofertă

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!