Training

Vanzari – diferite niveluri

Orice întreprinzător ştie că succesul stă în capacitatea şi posibilităţile lui de a găsi clienţi dispuşi să cumpere produsul sau serviciul pe care el îl propune.
Vânzarea se defineşte că fiind o tranzacţie în care ambele părţi au schimbat anumite lucruri despre care au convenit că au aceeaşi valoare. Această reprezintă cheia succesului unei afaceri.

Într-o economie de piaţă forţă de vânzare este elementul care atrage dezvoltarea, de care depinde supravieţuirea aparatului productiv şi după care se apreciază eficientă întregului sistem.

Long Consulting formează, antrenează şi perfecţionează oameni dezvoltând abilităţi în:

 • Tehnici de baza în vânzări: iniţiere, etape şi obiective
 • Tehnici de vânzări
 • Vânzări competitive
 • Tehnici de vânzare şi elemente de marketing
 • Sales Management
Comunicare

Comunicarea  reprezintă schimbul de mesaje între cel puţin două persoane, din care una emite (exprimă) o informaţie şi cealaltă o recepţionează (înţelege), cu condiţia că partenerii să cunoască codul (să cunoască aceeaşi limba). Instrumentul comunicării este limba. Limbajul corpului (mesaje transmise prin tonalitatea vocii, expresia fetei, poziţia corpului, gesturi, etc) reprezintă, de asemenea, o parte importantă a comunicării. O bună comunicare presupune combinarea armonioasă a limbajului verbal (mesaje transmise oral, scris şi citit) cu cel nonverbal (exprimat prin semne, gesturi, desene).

Long Consulting formează, antrenează şi perfecţionează oameni dezvoltând abilităţi în:

 • Comunicare – abilităţi de bază
 • Comunicare eficientă cu clienţii
 • Abilităţi de comunicare şi lucru în echipa
 • Comunicare organizaţională
Negociere

Negocierea este un dialog între două sau mai multe persoane, prin care acestea încearcă să ajungă la o înţelegere (acord), care să constituie rezolvarea unei chestiuni comune. Tehnicile de vânzare nu reprezintă decât o parte din tehnicile de negociere care, la rândul lor, fac parte din marele domeniu al comunicării. Persuasiunea este artă de a argumenta şi de a convinge.
Trebuie să fiţi conştienţi că în orice moment fiecare dintre dumneavoastră vinde ceva, pentru a primi altceva: idei, lucruri, informaţii etc.

Long Consulting formează, antrenează şi perfecţionează oameni dezvoltând abilităţi în:

 • Negocierea – abilităţi şi noţiuni de bază
 • Tehnici de negociere
 • Negocierea în afaceri
 • Comunicarea în negociere
 • Tehnici complexe de negociere
Teambuilding

Pentru ca o organizaţie să fie de succes, este necesar ca sarcinile să fie realizate în echipa. Studiind echipele de succes s-a ajuns la concluzia că membrii lor au o serie de aptitudini comune.

„Teambuilding” este procesul de motivare a grupului pentru a-şi atinge ţelul. Nu este numai un „event” şi nici ceva care poate fi făcut de cineva din afară echipei, deşi consultanţii outsideri pot fi de ajutor. Este o „tema” pentru manager şi membrii echipei.
Etapele pe care le include teambuildingul ar fi: clarificarea „ţelurilor”, binecunoscutele „goals”, stabilirea conducerii şi a angajamentului faţă de „goals” în cadrul echipei, identificarea problemelor care inhibă echipa să îşi atingă ţelurile şi înlăturarea factorilor inhibatori.

Teambuildingul poate lua diferite forme, în funcţie de mărimea şi natura echipei.

Long Consulting organizează, coordonează evenimente și acțiuni pentru Teambuilding.

Management

„Arta de a înfăptui ceva împreună cu alți oameni” (Mary Follet).

Management este funcţia organizaţională care asigura desfăşurarea eficientă a activităţilor şi care urmăreşte obţinerea nivelului maxim de rezultate prin folosirea optimă a resurselor. Activitatea de management poate avea în vedere grupuri de oameni (echipe) sau procese.
Resursele pe care un manager le are, în principal, la dispoziţie sunt: timpul, talentul, resursele financiare şi resursele umane.
Management este de asemenea denumirea dată echipei de manageri din cadrul unei organizaţii.

Long Consulting formează, antrenează şi perfecţionează oameni dezvoltând abilităţi în:

 • Leadership & Management
 • People management
 • Managementul Timpului şi a Priorităţilor
 • Managementul schimbării
 • Leadership şi Delegare
 • Sales Management
People management

Managementul resurselor umane – MRU – este activitatea de management răspunzătoare de toate deciziile şi acţiunile care afectează relaţia dintre o organizaţie şi membrii ei.
Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficientă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor.

Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifică dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane.

Long Consulting formează, antrenează şi perfecţionează oameni dezvoltând abilităţi în:

 • Conducerea profesionistă a echipelor de vânzări
 • Construirea şi conducerea echipelor
 • Rezolvarea Problemelor & Gândire Creativă
 • Tehnici de motivare a personalului
 • Evaluarea performanţelor
 • Team Leading

Trainingul este una dintre cele mai profitabile investiții pe care le poate face o companie, indiferent de profilul sau de mărimea să. Satisfacerea nevoilor de educare a angajaţilor, de sporire a gradului de competenţă, de crearea unui mediu de muncă mai plăcut, şi de organizare în cadrul companiei dumneavoastră constituie factori motivationali de multe ori mai importanţi decât recompensă materială. O companie care îşi doreşte performanţă le va conştientiza, le va acceptă şi va începe să găsească soluţii pentru acoperirea acestora.
Cea mai importantă resursă necesară pentru succesul în afaceri este resursă umană. Această trebuie să fie competitivă, să fie permanent îmbunătăţită şi informată.

Cere ofertă

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!